หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพิรุฬห์ บุตรสุด

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ โทร. 089-949-1248

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์089-949-1248

อีเมล