หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายจักรชัย ชาติวัฒนศิริ

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ โทร.089-846-5992

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์089-846-5992

อีเมล