หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ

กองช่าง

 • thumbnail

  นายปรัชญา บุญมาโนน

  นายช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นายปรัชญา บุญมาโนน

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายสุริยา ดวงเลิศ

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายประยุทธ นวลพริ้ง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายชยภัทร ประคองสุข

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายเกรียงศักดิ์ สมพริ้ง

  คนงานทั่วไป