หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ

กองคลัง

 • thumbnail

  นางสุกัญญา สนทนา

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  น.ส.พรรณวิภา กระชุมรัมย์

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  น.ส.ธิปจณีย์ โกเทริปู

  นักวิชาการพัสดุ

 • thumbnail

  น.ส.อัฉราภรณ์ แถวมะเริง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • thumbnail

  น.ส.นิภาวรรณ ใจไส

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • thumbnail

  -

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • thumbnail

  -

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้