หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายแสงไตรรัตน์ วิชัยรัมย์

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ โทร. 090-247-8288

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์090-247-8288

อีเมล